Så du har ägnat mycket tid åt att skapa intressant innehåll på din blogg eller webbsida Kanske har du också lagt ut en länk till ditt innehåll på din privata sidor i sociala medier. Men kanske ditt innehåll får inte den uppmärksamhet det förtjänar.
Vanligtvis räcker det inte med att skapa exceptionellt innehåll utan marknadsförare har en tumregel att man ska ägna ungefär lika mycket energi och tid åt att sprida sitt budskap som man lägger på att skriva det.

Men innan du lägger tid på marknadsföring. Se till att du har skapat innehåll som är välskrivet och intressant. Skriv om något som folk bryr sig om och som engagerar folk.
Lägg också till en unik bild. Bilder fångar uppmärksamheten och gör att inlägget lättare får uppmärksamhet i sociala medier.

Steg 1
Skapa egna kanaler där du kan nå dina fans och följare. Ha ett nyhetsbrev där du kan skicka ut aktuella uppdateringar via epost. Ha sidor eller konton i sociala medier där du lägger upp länken till din bloggpost eller innehåll. Dela innehållet med dina följare i dina kanaler. Tänk på att det är inte din sida i sociala medier som ska vara ditt huvudinnehåll, men använd den för att sprida ditt innehåll i just det mediet.

Steg 2
Se till att det är lätt för dina följare att dela innehållet.

Steg 3
Fundera över vilken målgrupp som skulle vara intresserad av eller engageras av ditt innehåll. Skapa riktade annonser i sociala medier till denna målgrupp. Om de engageras av det du skrivit kommer de också att dela ditt innehåll. Gör tester t.ex. vilken av två texter eller bilder som ger mest engagemang och fortsätt med det som ger resultat.

Steg 4
Pitcha ditt innehåll till andra stora sociala medieprofiler, webbsidor och tidningar. De söker efter material att skriva om. Gör det lätt för dem att återpublicera ditt innehåll och se till att de länkar till din webbsida eller blogg.

Steg 5
Bygg ditt varumärke. Innehåll från någon som läsarna känner till får ofta mer uppmärksamhet än något som upplevs som anonymt. Fortsätt med att bygga ditt varumärke genom att tipsa media och andra om vad du gör, försök att få bli intervjuad och skicka ut pressmeddelanden om din verksamhet. Skriv gästinlägg på andras sidor och sök aktivt samarbeten och publicitet.

Sedan är det bara att börja om med ditt nästa inlägg och för varje gång har du förhoppningsvis några ytteligare följare, har skapat ytterligare kännedom om dig själv och når ut till fler personer.

Med google page speed tools kan du kontrollera en webbsidas prestanda i mobil och på desktop och få tips på vad som kan åtgärdas för att sidan ska få bättre resultat.
Page speed är en av flera faktorer som google tar hänsyn till vid ranking i det organiska sökresultatet.

Skapa något viralt

Ett inlägg kanske ses av 100 personer. Då måste innehållet vara så pass intressant att åtminstone ett par procent som ser det delar det vidare. Eftersom de i sin tur kanske har 100 visningar och några av deras följare måste i sin tur dela det vidare. Och ju längre bort från källan man kommer desto mindre sannolikhet att det delas eftersom närhet har stor betydelse. Vi delar hellre material från någon vi känner eller som åtminstone kommer från vårt eget land.

För att de ska dela vidare krävs att de iochmed det får något av sina behov tillfredsställda samt att lägre liggande behov är uppfyllda sedan tidigare. Vi kommer antagligen inte kunna locka till en handling som leder till en känsla av makt eller självförverkligande om hos en individ som inte ens har pengar att köpa mat för dagen.
Om vi har en rolig bild kommer antagligen några att kunna dela den för att de tänker att om de delar den så kommer de att uppfattas som roliga av några följare. Om vi har ett budskap kommer de som vill skylta med att de sympatiserar med det budskapet att kunna dela, eller av personer som kan dra nytta av att budskapet sprids.

Våra grundläggande behov är enligt Maslows behovstrappa:
Nivå 1. Fysiologiska behov
Basbehov så som mat, vatten och syre. Samt behov av att undvika smärta, sova, röra på sig, och ha sex.

Nivå 2. Säkerhet
Då de fysiologiska behoven är tillfredställda börjar individen fokusera på saker som säkerhet och trygghet. Människor har ett behov av en stabil vardag, rutiner och enklare regler för att inte känna ångest och rädsla.

Nivå 3. Gemenskap
Om individen känner sig trygg börjar hon söka efter gemenskap med andra människor, vänner, barn och kärlek. Vi vill alla känna att vi är en del av något större än oss själva.

Nivå 4. Självkänsla
Om vi känner att vi har en gemenskap med andra vaknar nästa behov inom oss, behovet av uppskattning. Enklare behov av uppskattning kan handla om makt, kändisskap eller respekt från andra medan mer komplicerade behov är självförtroende, kompetens och självrespekt.

Nivå 5. Självförverkligande
Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Här handlar det inte om ett behov som helt kan uppfyllas utan ett behov som ständigt förändras. Behovet av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer.

För att nå ut med vårt budskap på internet behöver vi kommunicera genom andra människor och inte bara till andra människor. Det innebär att vi behöver få andra att vilja dela och sprida vårt material.

För att lyckas med det bör man ha en av tre olika typer av innehåll:

WOW-budskap – Något uppseendeväckande som får folk att vilja berätta om att de fått veta något som andra inte vet än. Något som får individen att verka intressant när de berättar om innehållet. För att skapa ett wow-budskap ska det gärna vara något som väcker känslor, något som är nytt och innehålla något som åhöraren kan lära sig.
Dessa är så hängivna att de nöjer sig med den personliga återkopplingen som belöning.

ME-budskap – En variation av wow-budskap som fokuserar på vad innehållet säger om personen som delar det, snarare än att fokusera på innehållet i historien. Något som förmedlar vilken grupp förmedlaren vill tillhöra eller hur han känner sig med exakt rätt ton. T.ex. en miljövinkling som den som vill framstå som miljövän lockas att dela, välgörenhet för den som vill framstå som godhjärtad eller ett katt-meme som kan förmedla hur en person känner sig.

VS-budskap – Låt användaren välja mellan två alternativ som båda är dina alternativ. Vill du ha den i svart eller rött? Roterar kvinnan åt höger eller vänster? Ser du en ung flicka eller en gammal dam?

Uppmuntra läsarna eller tittarna att dela ditt innehåll. Deras belöning är att de får uppskattning från andra personer när de delar ditt innehåll. Att de tjänar på det ekonomiskt eller genom högre social status. Att bli inbjudna till unika event eller kanaler där de kan nå ny publik kan också vara ett sätt att få dem att känna sig utvalda.

Antagligen kommer det bara att vara max 10% som är så engagerade att de orkar dela ditt innehåll. Medans övriga 90% antagligen bara är intresserade av att konsumera din produkt utan interaktion. Deras belöning är att de får en bra deal eller en produkt som underlättar deras liv.

Men även om du vet vad människor har behov av och en produkt som uppfyller de behoven kan det vara svårt att veta vad det är som aktiverar människor.

För att aktivera människor krävs användbarhet. Hur kan följarna få användning av att skapa innehåll åt dig eller dela ditt innehåll. Vad säger det om dem och vad får de tillbaka?

Leta reda på din produkts USP, uniqe selling point, vad som skiljer den från konkurrenterna. Låt dina supporters skapa nytt innehåll och om följarna delar det som du vill är det detta som är din nya minsta acceptabla anledning.

Genom att kommunicera din USP, kommer folk mycket lättare förstå varför de ska använda din tjänst, vad de får ut av att dela ditt innehåll eller hur de kan berätta om tjänsten för andra människor.

Men för att få folk att göra det du vill, t.ex. att konvertera eller att dela ditt innehåll så krävs också motivation. Men även belöning (vad får jag ut av att göra det här nu istället för att skjuta upp det) har betydelse.
Det gäller också att göra det så lätt som möjligt för användaren att dela innehållet. All friktion, saker som gör det svårare för kunden att agera, kommer att minska konverteringen.

De flesta stora sociala medier och sökmotorer har algoritmer som bestämmer vad som ska visas i toppen för respektive individ så att var och en ska känna att innehållet är relevant och intressant och vilja tillbringa mer tid på plattformen.

Vanligtvis är det 5 variabler som bestämmer vad som visas för varje individ:
Topicality – Kategorier som du har visat intresse för.
Sentiment – Känslor du har uttryckt i förhållande till föredragna kategorier.
Relationship – Ditt personliga förhållande till innehåll eller avsändare
Locality – Var du befinner dig geografiskt och var du vanligen befinner dig.
Device – Vilken plattform du tittar på innehållet från.

Algoritmerna håller också koll på vad du inte vill se. Man kan kalla det en filterbubbla där man bara exponeras för material som man är intresserad av och åsikter som engagerar dig eller får dig att känna dig nöjd.

Det är också så att du får bättre kvalitet på trafiken som du får från omnämningar än direkt marknadsföring av ditt material. Därför kan det vara en bra idé att promota innehåll om ditt innehåll istället för att annonsera ditt innehåll direkt.

Creativity – Genom att bryta upp vårt huvudbudskap i delar kan vi nå fler människor med olika intressen. Du måste hitta en vinkling som lockar respektive typer av människor. Att hitta ett budskap som är relevant för respektive målgrupp. Dessutom leta efter trender online och vrida ditt innehåll åt det hållet t.ex. göra en parodi av ett känt klipp med din karaktär eller produkt. Publicister vill gärna publicera uppföljare till populärt innehåll eller följa upp tidigare publicerade historier.

Conformity – Handlar om att vi alla vill känna tillhörighet. Vi tenderar att tro att beslut som andra tar är rationella och vi tenderar att hålla med dem och handla på samma sätt.

Challenge – Skapa viralitet genom en utmaning. Begränsa antalet personer som kan utmanas och begränsa tiden inom vilken man kan anta utmaningen.

Charisma – Skapa en känsla av utvaldhet. Ge ett begränsat antal personer tillgång till en resurs och ge dem möjlighet att bjuda in ett begränsat antal personer. Det måste upplevas som att resursen är begränsad. Ta reda på de bloggar, sociala mediekonton och tidningar som de som du vill nå följer. Skapa en vinkling som de kan vara intresserade av och skapa en inbjudan ur det perspektivet som visar på utvaldhet. Ge dem möjlighet att bjuda in ett begränsat antal andra , gör det lätt för dem att bjuda in andra och låt dem vänta på att få tillgång till tjänsten så att de hinner bjuda in andra först

Cheating – Få något att verka mer populärt än vad det verkligen är. När folk tror att det är populärt bland andra kommer också de att uppmärksamma och dela innehållet.

Tänk också att sprida innehållet på plattformar som inte är individanpassade utifrån algoritmer t.ex. sociala medier eftersom annars kommer främst de som redan har ett intresse av produkten att exponeras för innehållet och det blir svårt att nå nya målgrupper.

När något väl har blivit viralt gäller det att hitta nya källor som kan länka till och sprida materialet. För det första måste du hitta kontaktuppgifter till de som kan tänkas sprida materialet. Ett sätt kan vara att se vilka som delat ditt material tidigare eller som har delat liknande innehåll. För att få dem att vilja dela materialet bör man sedan inte gå på för hårt och pusha sitt material utan börja med att visa intresse för den andra personen. På så sätt kommer de också att bli nyfikna på vem du är och ni skapar en relation till varandra. Med tiden kan de också komma att upptäcka ditt material och vilja dela det.

När du kontaktar en influencer eller journalist, börja gärna med att återkoppla till något hos dem.
T.ex. jag såg dina bilder från Kreta och tänkte… eller Jag läste din intressanta artikel om… och tänkte delge lite information som kan ligga till grund för en uppföljande artikel…
Sedan gäller det att få dig själv att framstå i attraktiv dager. Visa på vilken auktoritet eller expertkunskaper som du besitter. Var kortfattad och inkludera en länk där mottagaren kan läsa mer om dig. Skriv gärna något lockande som får mottagaren att vilja besöka länken. Visa på två alternativ hur mottagaren kan gå vidare. Båda ska vara positiva för dig, t.ex. Känn er fria att använda detta skrivna material som underlag så länge källan anges eller kontakta mig för en intervju.

Lär dig mer på http://viralhack.com/

Internet består av innehåll, individer och länkar mellan dessa.

För att ranka bra på ett visst sökord måste man ha rätt innehåll som passar till aktuellt sökord, relevanta länkar som pekar till innehållet genom att andra människor rekommenderar innehållet.

För att få kontroll över dessa behöver vi känna till mänskligt beteende. Vi behöver ett nätverk där vi har kontakt med andra auktoriteter inom det område vi vill ha länkar ifrån och därmed ranka.
Genom det nätverket kommer vi också att lättare förstå vilken typ av innehåll som folk som söker din produkt efterfrågar. Eller med andra ord. Vad söker de efter när de försöker tillfredsställa eller lösa det behov eller problem som din produkt löser.

Och vi kan börja med att skapa ett nätverk av det som redan finns omkring oss, men som vi inte vet att vi har. Det finns antagligen redan ett antal personer som som du har interagerat med tidigare. Personer som du har arbetat med tidigare, personer som har länkat till ditt innehåll, eller personer som har köpt eller använt din produkt tidigare. Men varje gång du kontaktar dem måste de känna att de får något form av värde, annars kommer de känna sig utnyttjade.
Om du har en helt ny produkt och inte har tidigare kunder eller samarbeten måste du hitta dina 100 första supporters, som har ett behov av din kommande produkt, och hålla regelbunden kontakt med dem varje vecka framöver. Delge någon information som de kan dela eller ett varuprov som de kan skriva en recension kring eller liknande.

Nästa steg är att fråga dig vilket innehåll du kan skapa för att aktivera dessa supporters.

Genom att lösa kunders behov får vi en efterfrågan som skapar tillväxt.

Det är också viktigt att hela tiden mäta om vi är på rätt väg. Man kan tala om KPI – Key Performance Indicators eller resultatindikatorer.
KPI – Key Performance Indicators – mäter rörelse mot målet.
Talar om hur vi presterar vid varje given tidpunkt. Mäta i vilken grad personer gör vad du vill att de ska göra, för att kunna ta reda på hur långt från målet du är.
Bra KPI ska vara lätt att mäta, t.ex. procentandel.

Vidare kan man dela upp sin verksamhet i Marknadsföring, PR/kommunikation och försäljning där alla beståndsdelar är viktiga och kan mätas på olika sätt:

Marknadsföring – Nå så många som möjligt. Mäta antalet personer man når. Väcka personers uppmärksamhet. Mäta konvertering t.ex. click-thrugh rate, view rate eller sign-up rate. Ju mer engagerande ens innehåll är, desto färre behöver man nå för att få önskad effekt.

PR / kommunikation – Skapa en anledning att uttala sig. Påverka media och influencers att prata om det vi vill att de ska prata om. Mäta visningsstatistik. Få media och influencers att efterfråga vårt innehåll. Ju fler visningar desto större intresse att dela innehållet.

Försäljning – Generera försäljning. Mäta konvertering. Konverteringsgrad beror på rykte. Desto fler som har hört något positivt om din produkt, desto bättre konvertering.

VPN kan användas för att kunna surva anonymt. Men det finns anledningar till att använda det med försiktighet.

Dels kan de klienter eller plugins som man behöver installera för att använda en VPN-tjänst innehålla sårbarheter. T.ex. så har det uppmärksammats att Leverantören Hotspot Shield injicerar JavaScript-kod i din surftrafik, så använd bara kända tjänster med gott rykte. Och VPS-tjänsten Hola sålde användares bandbredd vidare till andra.
En annan sak att se upp med är om din VPN-leverantör stödjer protokollet PPTP. Det kan isåfall öppna upp för inkommande anslutningar från internet eller andra VPN-användare.
Om VPN-leverantörer har en ingång och en utgång på samma server/IP kan en myndighet eller signalspaningstjänst kan då koppla ihop utgången med ingångstrafiken.

Vissa VPN-leverantörer lämnar också ut loggar till t.ex. myndigheter om vem som anslutit när. HideMyAss och Hotspot Shield är exempel på leverantörer som sparar loggar och kan lämna ut dessa vid förfrågan och VPN-tjänsten Hol

En annan anledning till att inte använda VPS om man inte behöver är att bandbredden påverkas negativt när du använder VPN. Din VPN-leverantör kan också blockera viss typ av trafik t.ex. peer-to-peer eller E-post (smtp).

I de flesta fall, framförallt på öppna nätverk är det dock säkrare att använda VPS t.ex. om du sitter på ett internetcafé eller andra ställen där det tillhandahålls ett öppet WiFi. Eller att du inte litar på din internetleverantör.

Men i många fall kan tjänster såsom Tor eller OPSEC vara bättre att använda.

OPSEC är förkortningen för operationssekretess och används främst inom militära sammanhang men förekommer även civilt.

Man kan också använda sig av operativsystemet Tails för anonymitet. Tails kan du ladda ner gratis och spara på en extern enhet som du sedan startar upp din dator från. Tails är ett säkert och anonymt operativsystem som innehåller en mängd verktyg såsom ordbehandlare, chatt, webbläsare och E-postprogram.

i Tails finns också Tor förinstallerat. Se till att du har en ny och fräsch version av Tails eftersom det släpps nya säkerhetsuppdateringar nästan varje månad.

Mycket av det vi gör på mobilen är att använda någon s.k. app och de mest använda apparna kommer från en handfull digitala jättar som Facebook, Google, Snapchat och Spotify.

Men med progressiva webbappar blir det alltmer fördelaktigt att istället leda användarna direkt in på den mobila webbsidan. En progressiv webbapp är en mobil webbsajt men med samma tekniska möjligheter t.ex. i form av geo-lokalisering, offline-funktionalitet, pushnotiser, tillgång till mobilens kamera och mikrofon, Bluetooth och NFC-funktioner etc.

Det enda som behövs på användarens mobil är då ett bokmärke som kan ligga som en ikon på användarens mobilskärm på samma sätt som en app-ikon men som i princip inte tar upp något minne alls.

Progressiva webbappar utgår från html5 så istället för att utveckla en hemsida, en app för iOS, en för Android och en för windows utvecklar man en progressiv webbapp utifrån sin vanliga html5 hemsida. Och det installerade bokmärket på mobilen behöver inte uppdateras utan användaren kommer till den aktuella webbappen varje gång och det blir naturligtvis mycket billigare att utveckla en webbapp än alla anpassade appar.

Det har länge funnits s.k. affiliatenätverk som är mellanhanden mellan webbsidor som vill placera annonser på sin sida och annonsörer som vill betala för att synas på webbsidor, t.ex. genom att betala per klick eller en procentuell del av försäljningen.

Men det blir också vanligare att mellanhänder samlar bloggare och influencers i sociala medier för att annonsörer ska kunna köpa sponsrade inlägg eller göra andra samarbeten med influencers. Några exempel på sådana nätverk är
Ivertiser.com, blogvertiser.com, www.beatly.com, interlaced.in och influact.com

Man kan naturligtvis också själv leta upp olika bloggare och influencers att samarbeta med t.ex. genom
www.businessbloggers.se, www.megapixelab.se/influencer-marketing/, www.swedeninfluencers.com
och www.influencersofsweden.se/

Ofta hittar man lite mindre bloggare och influencers här och dessa kan vara minst lika värda att samarbeta med eftersom de ofta jobbar närmare sina följare, har en större trovärdighet och inte är lika bortskämda med förfrågningar som de allra största influencers är.

Om man vill göra samarbeten med stora influencers inom rörlig bild t.ex. på youtube finns det nätverk som samlar stora influencers t.ex. på youtube och har hand om deras samarbeten t.ex.
splay.tv/ unitedscreens.se och Unitedinfluencers.se

Ett annat nätverk är www.relatable.me som har scannat av hela Instagram och byggt ett eget index över sociala profiler. Totalt har bolaget därmed över 14 miljoner influencers och deras olika målgrupper i sitt system. Indexet baseras på hur många följare de olika kontona har och hur engagerade deras följarskara är.