För att nå ut med vårt budskap på internet behöver vi kommunicera genom andra människor och inte bara till andra människor. Det innebär att vi behöver få andra att vilja dela och sprida vårt material.

För att lyckas med det bör man ha en av tre olika typer av innehåll:

WOW-budskap – Något uppseendeväckande som får folk att vilja berätta om att de fått veta något som andra inte vet än. Något som får individen att verka intressant när de berättar om innehållet. För att skapa ett wow-budskap ska det gärna vara något som väcker känslor, något som är nytt och innehålla något som åhöraren kan lära sig.
Dessa är så hängivna att de nöjer sig med den personliga återkopplingen som belöning.

ME-budskap – En variation av wow-budskap som fokuserar på vad innehållet säger om personen som delar det, snarare än att fokusera på innehållet i historien. Något som förmedlar vilken grupp förmedlaren vill tillhöra eller hur han känner sig med exakt rätt ton. T.ex. en miljövinkling som den som vill framstå som miljövän lockas att dela, välgörenhet för den som vill framstå som godhjärtad eller ett katt-meme som kan förmedla hur en person känner sig.

VS-budskap – Låt användaren välja mellan två alternativ som båda är dina alternativ. Vill du ha den i svart eller rött? Roterar kvinnan åt höger eller vänster? Ser du en ung flicka eller en gammal dam?

Uppmuntra läsarna eller tittarna att dela ditt innehåll. Deras belöning är att de får uppskattning från andra personer när de delar ditt innehåll. Att de tjänar på det ekonomiskt eller genom högre social status. Att bli inbjudna till unika event eller kanaler där de kan nå ny publik kan också vara ett sätt att få dem att känna sig utvalda.

Antagligen kommer det bara att vara max 10% som är så engagerade att de orkar dela ditt innehåll. Medans övriga 90% antagligen bara är intresserade av att konsumera din produkt utan interaktion. Deras belöning är att de får en bra deal eller en produkt som underlättar deras liv.

Men även om du vet vad människor har behov av och en produkt som uppfyller de behoven kan det vara svårt att veta vad det är som aktiverar människor.

För att aktivera människor krävs användbarhet. Hur kan följarna få användning av att skapa innehåll åt dig eller dela ditt innehåll. Vad säger det om dem och vad får de tillbaka?

Leta reda på din produkts USP, uniqe selling point, vad som skiljer den från konkurrenterna. Låt dina supporters skapa nytt innehåll och om följarna delar det som du vill är det detta som är din nya minsta acceptabla anledning.

Genom att kommunicera din USP, kommer folk mycket lättare förstå varför de ska använda din tjänst, vad de får ut av att dela ditt innehåll eller hur de kan berätta om tjänsten för andra människor.

Men för att få folk att göra det du vill, t.ex. att konvertera eller att dela ditt innehåll så krävs också motivation. Men även belöning (vad får jag ut av att göra det här nu istället för att skjuta upp det) har betydelse.
Det gäller också att göra det så lätt som möjligt för användaren att dela innehållet. All friktion, saker som gör det svårare för kunden att agera, kommer att minska konverteringen.

De flesta stora sociala medier och sökmotorer har algoritmer som bestämmer vad som ska visas i toppen för respektive individ så att var och en ska känna att innehållet är relevant och intressant och vilja tillbringa mer tid på plattformen.

Vanligtvis är det 5 variabler som bestämmer vad som visas för varje individ:
Topicality – Kategorier som du har visat intresse för.
Sentiment – Känslor du har uttryckt i förhållande till föredragna kategorier.
Relationship – Ditt personliga förhållande till innehåll eller avsändare
Locality – Var du befinner dig geografiskt och var du vanligen befinner dig.
Device – Vilken plattform du tittar på innehållet från.

Algoritmerna håller också koll på vad du inte vill se. Man kan kalla det en filterbubbla där man bara exponeras för material som man är intresserad av och åsikter som engagerar dig eller får dig att känna dig nöjd.

Det är också så att du får bättre kvalitet på trafiken som du får från omnämningar än direkt marknadsföring av ditt material. Därför kan det vara en bra idé att promota innehåll om ditt innehåll istället för att annonsera ditt innehåll direkt.

Creativity – Genom att bryta upp vårt huvudbudskap i delar kan vi nå fler människor med olika intressen. Du måste hitta en vinkling som lockar respektive typer av människor. Att hitta ett budskap som är relevant för respektive målgrupp. Dessutom leta efter trender online och vrida ditt innehåll åt det hållet t.ex. göra en parodi av ett känt klipp med din karaktär eller produkt. Publicister vill gärna publicera uppföljare till populärt innehåll eller följa upp tidigare publicerade historier.

Conformity – Handlar om att vi alla vill känna tillhörighet. Vi tenderar att tro att beslut som andra tar är rationella och vi tenderar att hålla med dem och handla på samma sätt.

Challenge – Skapa viralitet genom en utmaning. Begränsa antalet personer som kan utmanas och begränsa tiden inom vilken man kan anta utmaningen.

Charisma – Skapa en känsla av utvaldhet. Ge ett begränsat antal personer tillgång till en resurs och ge dem möjlighet att bjuda in ett begränsat antal personer. Det måste upplevas som att resursen är begränsad. Ta reda på de bloggar, sociala mediekonton och tidningar som de som du vill nå följer. Skapa en vinkling som de kan vara intresserade av och skapa en inbjudan ur det perspektivet som visar på utvaldhet. Ge dem möjlighet att bjuda in ett begränsat antal andra , gör det lätt för dem att bjuda in andra och låt dem vänta på att få tillgång till tjänsten så att de hinner bjuda in andra först

Cheating – Få något att verka mer populärt än vad det verkligen är. När folk tror att det är populärt bland andra kommer också de att uppmärksamma och dela innehållet.

Tänk också att sprida innehållet på plattformar som inte är individanpassade utifrån algoritmer t.ex. sociala medier eftersom annars kommer främst de som redan har ett intresse av produkten att exponeras för innehållet och det blir svårt att nå nya målgrupper.

När något väl har blivit viralt gäller det att hitta nya källor som kan länka till och sprida materialet. För det första måste du hitta kontaktuppgifter till de som kan tänkas sprida materialet. Ett sätt kan vara att se vilka som delat ditt material tidigare eller som har delat liknande innehåll. För att få dem att vilja dela materialet bör man sedan inte gå på för hårt och pusha sitt material utan börja med att visa intresse för den andra personen. På så sätt kommer de också att bli nyfikna på vem du är och ni skapar en relation till varandra. Med tiden kan de också komma att upptäcka ditt material och vilja dela det.

När du kontaktar en influencer eller journalist, börja gärna med att återkoppla till något hos dem.
T.ex. jag såg dina bilder från Kreta och tänkte… eller Jag läste din intressanta artikel om… och tänkte delge lite information som kan ligga till grund för en uppföljande artikel…
Sedan gäller det att få dig själv att framstå i attraktiv dager. Visa på vilken auktoritet eller expertkunskaper som du besitter. Var kortfattad och inkludera en länk där mottagaren kan läsa mer om dig. Skriv gärna något lockande som får mottagaren att vilja besöka länken. Visa på två alternativ hur mottagaren kan gå vidare. Båda ska vara positiva för dig, t.ex. Känn er fria att använda detta skrivna material som underlag så länge källan anges eller kontakta mig för en intervju.

Lär dig mer på http://viralhack.com/

Internet består av innehåll, individer och länkar mellan dessa.

För att ranka bra på ett visst sökord måste man ha rätt innehåll som passar till aktuellt sökord, relevanta länkar som pekar till innehållet genom att andra människor rekommenderar innehållet.

För att få kontroll över dessa behöver vi känna till mänskligt beteende. Vi behöver ett nätverk där vi har kontakt med andra auktoriteter inom det område vi vill ha länkar ifrån och därmed ranka.
Genom det nätverket kommer vi också att lättare förstå vilken typ av innehåll som folk som söker din produkt efterfrågar. Eller med andra ord. Vad söker de efter när de försöker tillfredsställa eller lösa det behov eller problem som din produkt löser.

Och vi kan börja med att skapa ett nätverk av det som redan finns omkring oss, men som vi inte vet att vi har. Det finns antagligen redan ett antal personer som som du har interagerat med tidigare. Personer som du har arbetat med tidigare, personer som har länkat till ditt innehåll, eller personer som har köpt eller använt din produkt tidigare. Men varje gång du kontaktar dem måste de känna att de får något form av värde, annars kommer de känna sig utnyttjade.
Om du har en helt ny produkt och inte har tidigare kunder eller samarbeten måste du hitta dina 100 första supporters, som har ett behov av din kommande produkt, och hålla regelbunden kontakt med dem varje vecka framöver. Delge någon information som de kan dela eller ett varuprov som de kan skriva en recension kring eller liknande.

Nästa steg är att fråga dig vilket innehåll du kan skapa för att aktivera dessa supporters.

Genom att lösa kunders behov får vi en efterfrågan som skapar tillväxt.

Det är också viktigt att hela tiden mäta om vi är på rätt väg. Man kan tala om KPI – Key Performance Indicators eller resultatindikatorer.
KPI – Key Performance Indicators – mäter rörelse mot målet.
Talar om hur vi presterar vid varje given tidpunkt. Mäta i vilken grad personer gör vad du vill att de ska göra, för att kunna ta reda på hur långt från målet du är.
Bra KPI ska vara lätt att mäta, t.ex. procentandel.

Vidare kan man dela upp sin verksamhet i Marknadsföring, PR/kommunikation och försäljning där alla beståndsdelar är viktiga och kan mätas på olika sätt:

Marknadsföring – Nå så många som möjligt. Mäta antalet personer man når. Väcka personers uppmärksamhet. Mäta konvertering t.ex. click-thrugh rate, view rate eller sign-up rate. Ju mer engagerande ens innehåll är, desto färre behöver man nå för att få önskad effekt.

PR / kommunikation – Skapa en anledning att uttala sig. Påverka media och influencers att prata om det vi vill att de ska prata om. Mäta visningsstatistik. Få media och influencers att efterfråga vårt innehåll. Ju fler visningar desto större intresse att dela innehållet.

Försäljning – Generera försäljning. Mäta konvertering. Konverteringsgrad beror på rykte. Desto fler som har hört något positivt om din produkt, desto bättre konvertering.

VPN kan användas för att kunna surva anonymt. Men det finns anledningar till att använda det med försiktighet.

Dels kan de klienter eller plugins som man behöver installera för att använda en VPN-tjänst innehålla sårbarheter. T.ex. så har det uppmärksammats att Leverantören Hotspot Shield injicerar JavaScript-kod i din surftrafik, så använd bara kända tjänster med gott rykte. Och VPS-tjänsten Hola sålde användares bandbredd vidare till andra.
En annan sak att se upp med är om din VPN-leverantör stödjer protokollet PPTP. Det kan isåfall öppna upp för inkommande anslutningar från internet eller andra VPN-användare.
Om VPN-leverantörer har en ingång och en utgång på samma server/IP kan en myndighet eller signalspaningstjänst kan då koppla ihop utgången med ingångstrafiken.

Vissa VPN-leverantörer lämnar också ut loggar till t.ex. myndigheter om vem som anslutit när. HideMyAss och Hotspot Shield är exempel på leverantörer som sparar loggar och kan lämna ut dessa vid förfrågan och VPN-tjänsten Hol

En annan anledning till att inte använda VPS om man inte behöver är att bandbredden påverkas negativt när du använder VPN. Din VPN-leverantör kan också blockera viss typ av trafik t.ex. peer-to-peer eller E-post (smtp).

I de flesta fall, framförallt på öppna nätverk är det dock säkrare att använda VPS t.ex. om du sitter på ett internetcafé eller andra ställen där det tillhandahålls ett öppet WiFi. Eller att du inte litar på din internetleverantör.

Men i många fall kan tjänster såsom Tor eller OPSEC vara bättre att använda.

OPSEC är förkortningen för operationssekretess och används främst inom militära sammanhang men förekommer även civilt.

Man kan också använda sig av operativsystemet Tails för anonymitet. Tails kan du ladda ner gratis och spara på en extern enhet som du sedan startar upp din dator från. Tails är ett säkert och anonymt operativsystem som innehåller en mängd verktyg såsom ordbehandlare, chatt, webbläsare och E-postprogram.

i Tails finns också Tor förinstallerat. Se till att du har en ny och fräsch version av Tails eftersom det släpps nya säkerhetsuppdateringar nästan varje månad.

Mycket av det vi gör på mobilen är att använda någon s.k. app och de mest använda apparna kommer från en handfull digitala jättar som Facebook, Google, Snapchat och Spotify.

Men med progressiva webbappar blir det alltmer fördelaktigt att istället leda användarna direkt in på den mobila webbsidan. En progressiv webbapp är en mobil webbsajt men med samma tekniska möjligheter t.ex. i form av geo-lokalisering, offline-funktionalitet, pushnotiser, tillgång till mobilens kamera och mikrofon, Bluetooth och NFC-funktioner etc.

Det enda som behövs på användarens mobil är då ett bokmärke som kan ligga som en ikon på användarens mobilskärm på samma sätt som en app-ikon men som i princip inte tar upp något minne alls.

Progressiva webbappar utgår från html5 så istället för att utveckla en hemsida, en app för iOS, en för Android och en för windows utvecklar man en progressiv webbapp utifrån sin vanliga html5 hemsida. Och det installerade bokmärket på mobilen behöver inte uppdateras utan användaren kommer till den aktuella webbappen varje gång och det blir naturligtvis mycket billigare att utveckla en webbapp än alla anpassade appar.

Det har länge funnits s.k. affiliatenätverk som är mellanhanden mellan webbsidor som vill placera annonser på sin sida och annonsörer som vill betala för att synas på webbsidor, t.ex. genom att betala per klick eller en procentuell del av försäljningen.

Men det blir också vanligare att mellanhänder samlar bloggare och influencers i sociala medier för att annonsörer ska kunna köpa sponsrade inlägg eller göra andra samarbeten med influencers. Några exempel på sådana nätverk är
Ivertiser.com, blogvertiser.com, www.beatly.com, interlaced.in och influact.com

Man kan naturligtvis också själv leta upp olika bloggare och influencers att samarbeta med t.ex. genom
www.businessbloggers.se, www.megapixelab.se/influencer-marketing/, www.swedeninfluencers.com
och www.influencersofsweden.se/

Ofta hittar man lite mindre bloggare och influencers här och dessa kan vara minst lika värda att samarbeta med eftersom de ofta jobbar närmare sina följare, har en större trovärdighet och inte är lika bortskämda med förfrågningar som de allra största influencers är.

Om man vill göra samarbeten med stora influencers inom rörlig bild t.ex. på youtube finns det nätverk som samlar stora influencers t.ex. på youtube och har hand om deras samarbeten t.ex.
splay.tv/ unitedscreens.se och Unitedinfluencers.se

Ett annat nätverk är www.relatable.me som har scannat av hela Instagram och byggt ett eget index över sociala profiler. Totalt har bolaget därmed över 14 miljoner influencers och deras olika målgrupper i sitt system. Indexet baseras på hur många följare de olika kontona har och hur engagerade deras följarskara är.

Om man ska annonsera eller göra samarbeten med influencers, eller av annan anledning snabbt vill få en överblick över influencers statistik för sociala medier t.ex. youtube, instagram och twitter så hittar man mycket statistik på socialblade, t.ex. antal följare en kanal har, uppladade videos etc.
Man kan också se en uppskattning över hur mycket en youtubekanal tjänar i annonsintäkter. Sedan kan kanalen naturligtvis tjäna mycket mer om man förutom adsense annonserna även har sponsrade samarbeten t.ex. där man får betalt för att göra en video.

Om man vill ha en domän som redan är registrerad så behöver man köpa den på andrahandsmarknaden för domäner.
Om domänen inte används eller om det är en jättegammal hemsida på domänen finns det en god chans att ägaren kan tänka sig att sälja den.
Visserligen får man antagligen betala lite mer än vid nyregistrering av domännamn men om det inte är en premiumdomän (t.ex. en generisk domän, d.v.s. t.ex. en domän som bildar ett vanligt ord) så
behöver det inte bli alltför dyrt.
Den som äger en domän betalar ändå någon hundralapp varje år för att förnya domänen så om det är en domän som inte används kan ägaren kanske gå med på att sälja den.

Om det ligger några kontaktuppgifter på sidan tar man lämpligen kontakt med personen genom de kontaktuppgifterna.
Ställ en vänlig fråga om personen kan tänka sig att sälja domänen.
Om du inte hittar kontaktuppgifter till köparen går det att söka på domänen hos iis.se och även om man inte får fram vem ägaren är kan man iallafall få fram vem som är registrar för domänen (ofta samma aktör som tillhandhåller webbhotell eller annan form av hosting.)
Då kan man skicka sitt meddelande till registraren och be dem vidarebefodra det till ägaren av domänen.
Registraren kan av sekretesskäl inte lämna ut ägarens kontaktuppgifter, utan vidarebefodrar din fråga (och dina kontaktuppgifter) till ägaren och sedan är det bara att hoppas på att
du får ett svar.
Om webbhotellet inte vill vidarebefodra ditt meddelande till ägaren och det gäller en .se domän kan IIS Registry bistå med samma sak.
Det handlar alltså om att förmedla ett meddelande från dig till ägarens registrerade e-postadress. Det finns alltså inga garantier på att hen svarar på meddelandet.

Fram till år 2013 kunde man se vem som ägde en .se domän på iis.se men nu gäller anonymisering av persondata i den publika whoisen för privatpersoner och enskilda firmor eftersom Datainspektionen anser att det inte är förenligt med PuL att visa dessa uppgifter offentligt för tredje man.

Men om man via telefon eller skriftligen ställer en fråga till IIS Registry om namnet på en innehavare så kan IIS Registry även uppge för- och efternamn samt firmanamn och utifrån det brukar det gå att söka vidare efter ägaren.

Om man inte får svar på sin förfrågan och verkligen är intresserad av domänen kan man visa sitt intresse genom att lägga ett bud.
Om det är en populär domän kanske ägaren får många förfrågningar och inte orkar svara på alla.
Att avgöra ett rimligt pris är naturligtvis svårt. Beroende på längd, komersiellt värde etc. så säljs domäner på andrahandsmarknaden för några tusenlappar upp till flera hundra tusen kronor, men om man är beredd att betala ett antal tusen kronor och lägger ett konkret bud så ökar chansen att man får ett svar.

Om ägaren inte vill sälja eller vill ha en högre summa än du är beredd att betala är det bara att leta vidare efter någon annan domän, men det kan ofta vara värt att betala mer för en bättre domän än att nöja sig med något halvdant. Förhoppningsvis kommer domänen ha ett värde även framöver och om man lägger ner sin verksamhet kan det tänkas att domänen är värd ännu mer än man först köpte den för.

Så du vill få fler YouTube-visningar. Men du vet inte vart du ska börja?
Du kan ha gjort jättebra videos, du har den perfekta titeln, taggarna och beskrivningen, men din video får fortfarande inte det erkännande du tror det förtjänar?

Innan vi börjar, är det viktigt att notera att Rom inte byggdes på en dag och det finns ingen idiotsäker metod för att med säkerhet göra din video till en viral framgång. Ofta handlar det om tålamod och träget arbete. Det kan ta tid för dina videoklipp att börja ta fart, men det finns några saker man kan göra för att öka chanserna att ditt filmklipp sprids till de stora massorna.

Några självklara saker är naturligtvis att sprida din video i så många andra kanaler som möjligt. På din blogg eller webbsida om du har någon och dela länken i dina andra sociala medier.

En annan sak du kan använda är att promota dina videos från dina andra filmklipp som du har lagt ut.
Du har säkert sett de små textbubblorna som du ser poppar på folks videoklipp med text som säger saker som ”Thumbs Up!” Eller ”Subscribe!”? De kallas YouTube-annoteringar och kan användas både för att få tittarna att prenumerera men också för att promota andra av dina klipp som är på samma tema eller som du tror att tittarna av det visade klippet kommer att gilla.

Genom annoteringar kan du länka från en video till en annan eller till spellistor av dina videoklipp vilket kan få tittarna intresserade av fler klipp som du har gjort.

Annoteringar är ett bra sätt att visa dina tittare dina andra videos.

Även spellistor är ett bra sätt att öka dina videovisningar. En spellista är en lista eller grupp av videor som spelas upp i ordning. Ofta visas spellistor upp separat i sökresultaten. Det betyder att om någon söker på något relaterat kan de få upp din spellista i sökresultatet och då visas inte bara ett av dina klipp utan alla klipp som du har lagt till i spellistan. Så skapa spellistor som innehåller flera av dina relaterade klipp.

Dessutom, eftersom spellistor spelar dina videoklipp automatiskt efter varandra, när tittare tittar på spellistor, tittar de vanligtvis mer på dina videoklipp, vilket är bra för att öka visningarna på din kanal. Spellistor kan också inbäddas, så tittarna kan titta på alla dina videoklipp tillsammans på din blogg eller hemsida.

För att snabbt få visningar på dina nya videoklipp bör du dock försöka få prenumeranter till dina kanal. Dessa kommer att se när du har publicerat en ny video och sannolikheten är då större att de också kommer att titta på den. När någon prenumererar på dig visas alla dina nya videoklipp på deras hemsida och de kan till och med prenumerera på att bli underrättad via e-post när du laddar upp något nytt på videosidan.

Genom att ladda upp bra innehåll regelbundet och påminna tittarna om att prenumerera kan du få fler prenumeranter. Det finns också andra sätt i gråzonen för att få fler prenumeranter på youtube.

Du kan också sprida dina YouTube-videor genom att skicka dem som videosvar på mer populära relaterade videor. Det är lätt att göra och kan få dig ett stort antal klick, om du har tur och skickar till rätt video.

Gå till videon som du vill lägga in ett videosvar till. Bredvid kommentarsfältet kan du klicka på ”Skapa ett videosvar”. Klicka där och du kommer att skickas till en sida som listar alla dina videoklipp. Klicka på den du vill använda som ditt videosvar och den som gjort videon och den som läser dennes kommentarer kommer antagligen att titta på din video om den är relevant.

Annars handlar det mycket om att vara aktiv. Kommentera videoklipp som du gillar, prenumerera på och följa andra kanaler så kommer du synas och nå ut till dina YouTube-idoler och sakta men säkert även bygga upp din följarskara.