Archive for juli, 2013

För oss som använde  internet i mitten på nittio-talet är AltaVista ett klassiskt minne. 1995 blev söktjänsten AltaVista från Digital Equipment Corporation snabbt  populär. Inspirationen till namnet kom från omgivningarna i Palo Alto, Kalifornien och man fick besöka sidan under domänen AltaVista.digital.com.  På den tiden var Altavista  både snabbare och mer exakt än konkurrenterna.  Altavisa hade fler än […]