Archive for the ‘media’ Category

När Televisionssändningar påbörjades i Sverige i statlig regi år 1956 fanns det bara en kanal. Det var inte många som hade en TV-apparat så flera familjer från bygden kunde samlas hemma hos den som hade införskaffat en TV och se på det som det sändes ut. TV2 startade i Sverige 1969 och det var först […]

En dator med internetuppkoppling kräver inte tv-licens. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom i juni 2014. 2013 slog förvaltningsdomstolen i Luleå fast att Radiotjänst hade rätt när de krävde att datorägare skulle betala tv-licens. Frågan har sedan dess varit uppe i Kammarrätten i Sundsvall, som också gick på Radiotjänst linje, att alla som […]