Archive for november, 2012

schema.org är ett samarbete mellan Google, Microsoft och Yahoo! och är ett ett strukturerat schema för att märka upp t.ex. personer, platser eller verk med ett kodformat som stöds av de största sökmotorerna. schema-kodningen på sidan hjälper sökmotorer att tolka informationen på webbplatser och ger utförligare sökresultat. Webbplatserna använder mikrodata i en bestämd struktur utifrån […]

Det finns över 1 miljon domäner registrerade under landsdomänen .se Då de flesta korta och generiska domäner samt andra domäner med ett komersiellt användningsområde redan är regisrerade och att det är lättare att ranka bra i sökmotorerna i Sverige med en .se domän än någon mindre använd domän och att många skriver in tänkbara url:er […]

Oavsett om man har en helt internetbaserad verksamhet, t.ex. ett internetmagasin eller en e-butik eller en vanlig butik  eller tjänsteföretag är internet en viktig plats att synas på. För de flesta verksamheter är den virtuella lokalen eller platsen på internet alltså minst lika viktig som den fysiska lokalen. Förr använde man telefonkatalogen för att hitta […]