Archive for februari, 2017

  Dagens dataskyddsdirektiv inom EU som ligger till grund för personuppgiftslagen (PUL) i Sverige kommer att ersättas med en ny dataskyddsförordning. Anledningen är bl.a. att direktivet är vägledande och ska ligga till grund för individuella nationella lagar i de olika EU-länderna. Men att direktivet är olika implementerat i de olika EU-länderna kan skapa problem. Därför […]