Archive for the ‘förstärkt verklighet’ Category

Redan i slutet av 1900-talet pratades det mycket om virtuell verklighet (virtual reality, VR), men tekniken slog aldrig igenom i stor skala. Men som med så mycket annat betyder det inte att det ska förkastas. Mycket talar för att användandet av en virtuell eller kanske ännu hellre förstärkt verklighet (augmented reality, AR). Som med så […]