5 C:n för viral marknadsföring

(Last Updated On: 16 november, 2017)

Creativity – Genom att bryta upp vårt huvudbudskap i delar kan vi nå fler människor med olika intressen. Du måste hitta en vinkling som lockar respektive typer av människor. Att hitta ett budskap som är relevant för respektive målgrupp. Dessutom leta efter trender online och vrida ditt innehåll åt det hållet t.ex. göra en parodi av ett känt klipp med din karaktär eller produkt. Publicister vill gärna publicera uppföljare till populärt innehåll eller följa upp tidigare publicerade historier.

Conformity – Handlar om att vi alla vill känna tillhörighet. Vi tenderar att tro att beslut som andra tar är rationella och vi tenderar att hålla med dem och handla på samma sätt.

Challenge – Skapa viralitet genom en utmaning. Begränsa antalet personer som kan utmanas och begränsa tiden inom vilken man kan anta utmaningen.

Charisma – Skapa en känsla av utvaldhet. Ge ett begränsat antal personer tillgång till en resurs och ge dem möjlighet att bjuda in ett begränsat antal personer. Det måste upplevas som att resursen är begränsad. Ta reda på de bloggar, sociala mediekonton och tidningar som de som du vill nå följer. Skapa en vinkling som de kan vara intresserade av och skapa en inbjudan ur det perspektivet som visar på utvaldhet. Ge dem möjlighet att bjuda in ett begränsat antal andra , gör det lätt för dem att bjuda in andra och låt dem vänta på att få tillgång till tjänsten så att de hinner bjuda in andra först

Cheating – Få något att verka mer populärt än vad det verkligen är. När folk tror att det är populärt bland andra kommer också de att uppmärksamma och dela innehållet.

Tänk också att sprida innehållet på plattformar som inte är individanpassade utifrån algoritmer t.ex. sociala medier eftersom annars kommer främst de som redan har ett intresse av produkten att exponeras för innehållet och det blir svårt att nå nya målgrupper.

När något väl har blivit viralt gäller det att hitta nya källor som kan länka till och sprida materialet. För det första måste du hitta kontaktuppgifter till de som kan tänkas sprida materialet. Ett sätt kan vara att se vilka som delat ditt material tidigare eller som har delat liknande innehåll. För att få dem att vilja dela materialet bör man sedan inte gå på för hårt och pusha sitt material utan börja med att visa intresse för den andra personen. På så sätt kommer de också att bli nyfikna på vem du är och ni skapar en relation till varandra. Med tiden kan de också komma att upptäcka ditt material och vilja dela det.

När du kontaktar en influencer eller journalist, börja gärna med att återkoppla till något hos dem.
T.ex. jag såg dina bilder från Kreta och tänkte… eller Jag läste din intressanta artikel om… och tänkte delge lite information som kan ligga till grund för en uppföljande artikel…
Sedan gäller det att få dig själv att framstå i attraktiv dager. Visa på vilken auktoritet eller expertkunskaper som du besitter. Var kortfattad och inkludera en länk där mottagaren kan läsa mer om dig. Skriv gärna något lockande som får mottagaren att vilja besöka länken. Visa på två alternativ hur mottagaren kan gå vidare. Båda ska vara positiva för dig, t.ex. Känn er fria att använda detta skrivna material som underlag så länge källan anges eller kontakta mig för en intervju.

Lär dig mer på http://viralhack.com/