Att nå ut med sitt material på internet

(Last Updated On: 16 november, 2017)

Internet består av innehåll, individer och länkar mellan dessa.

För att ranka bra på ett visst sökord måste man ha rätt innehåll som passar till aktuellt sökord, relevanta länkar som pekar till innehållet genom att andra människor rekommenderar innehållet.

För att få kontroll över dessa behöver vi känna till mänskligt beteende. Vi behöver ett nätverk där vi har kontakt med andra auktoriteter inom det område vi vill ha länkar ifrån och därmed ranka.
Genom det nätverket kommer vi också att lättare förstå vilken typ av innehåll som folk som söker din produkt efterfrågar. Eller med andra ord. Vad söker de efter när de försöker tillfredsställa eller lösa det behov eller problem som din produkt löser.

Och vi kan börja med att skapa ett nätverk av det som redan finns omkring oss, men som vi inte vet att vi har. Det finns antagligen redan ett antal personer som som du har interagerat med tidigare. Personer som du har arbetat med tidigare, personer som har länkat till ditt innehåll, eller personer som har köpt eller använt din produkt tidigare. Men varje gång du kontaktar dem måste de känna att de får något form av värde, annars kommer de känna sig utnyttjade.
Om du har en helt ny produkt och inte har tidigare kunder eller samarbeten måste du hitta dina 100 första supporters, som har ett behov av din kommande produkt, och hålla regelbunden kontakt med dem varje vecka framöver. Delge någon information som de kan dela eller ett varuprov som de kan skriva en recension kring eller liknande.

Nästa steg är att fråga dig vilket innehåll du kan skapa för att aktivera dessa supporters.

Genom att lösa kunders behov får vi en efterfrågan som skapar tillväxt.

Det är också viktigt att hela tiden mäta om vi är på rätt väg. Man kan tala om KPI – Key Performance Indicators eller resultatindikatorer.
KPI – Key Performance Indicators – mäter rörelse mot målet.
Talar om hur vi presterar vid varje given tidpunkt. Mäta i vilken grad personer gör vad du vill att de ska göra, för att kunna ta reda på hur långt från målet du är.
Bra KPI ska vara lätt att mäta, t.ex. procentandel.

Vidare kan man dela upp sin verksamhet i Marknadsföring, PR/kommunikation och försäljning där alla beståndsdelar är viktiga och kan mätas på olika sätt:

Marknadsföring – Nå så många som möjligt. Mäta antalet personer man når. Väcka personers uppmärksamhet. Mäta konvertering t.ex. click-thrugh rate, view rate eller sign-up rate. Ju mer engagerande ens innehåll är, desto färre behöver man nå för att få önskad effekt.

PR / kommunikation – Skapa en anledning att uttala sig. Påverka media och influencers att prata om det vi vill att de ska prata om. Mäta visningsstatistik. Få media och influencers att efterfråga vårt innehåll. Ju fler visningar desto större intresse att dela innehållet.

Försäljning – Generera försäljning. Mäta konvertering. Konverteringsgrad beror på rykte. Desto fler som har hört något positivt om din produkt, desto bättre konvertering.