Att samla allt sitt innehåll under en domän eller flera domäner

(Last Updated On: )

Den som skriver eller på annat sätt publicerar material på webben kan välja mellan att antingen samla allt innehåll under en domän eller välja att dela upp innehållet på flera domäner.

Även om man skriver om vitt skilda ämnen så går det naturligtvis att skapa tydliga kategorier så att olika ämnen ändå separeras från varandra. Upplägget blir då liknande någon form av tidning eller magasin. T.ex. så skriver ju de s.k. kvällstidningarna om en mängd olika ämnen t.ex. hälsa, sport etc, men allt samlas under en domän på olika avdelningar. Eller om man säljer saker så blir det som ett stort varuhus med olika avdelningar.

Alternativt kan man skapa flera olika webbsidor med olika domäner. Ofta då så att domänen återspeglar innehållet på sidan t.ex. innehåller något av nyckelorden och varje sida blir väldigt nischad och innehåller bara artiklar eller produkter som berör det specifika ämnet.

Så vad är då fördelarna respektive nackdelarna med de olika alternativen?

Man skulle kunna tycka att det vore bra för sin sökmotoroptimering att ha en nischad sida, vilket också stämmer. Nyckelordet i domänen kan hjälpa till att ranka på det nyckelordet och det blir tydligt för besökaren vad sidan handlar om. Men även det breda alternativet kan ha sökmotorfördelar i det avseendet att det blir en stor sida med mycket innehåll och som antagligen får många inlänkar. De olika kategorierna kan då dra nytta av länkar som andra kategorier får och hela sidan får lättare hög auktoritet och kan snabbt rankas upp i sökmotorerna då innehållet antagligen indexeras ofta.

Nackdelen med den breda sidan är att man på ett sätt har lagt alla ägg i samma korg. Om sidan blir hackad eller går ner drabbas hela verksamheten vilket inte alltid är fallet om man har flera olika domäner. För att ytterligare sprida risken kan man isåfall även ha de olika domänerna på olika webbhotell för att inte allt ska gå ner om t.ex. ett webbhotells servrar går ner.

Om en sida straffas av sökmotorerna t.ex. p.g.a. dåliga inlänkar behöver heller inte de andra sidorna straffas.

Ett mellanting mellan dessa båda alternativ är att använda subdomäner där subdomänen motsvarar varje kategori. Om man t.ex. skriver om hälsa, sport och teknik skulle man kunna skaffa en generell domän t.ex. toppnyheter.se och skapa subdomänerna halsa.toppnyheter.se o.s.v.

Sökmotorerna räknar varje subdomän som en egen domän så man får inga synergieffekter i form av den stora sidans mängd av inlänkar men man blir heller inte lika sårbar och man kan fortfarande dra nytta av att man kan exponera sitt varumärke och  på ett naturligt sätt länka besökarna mellan de olika kategorierna och på så sätt få fler besökare.