Bitcoin

(Last Updated On: )

Bitcoin är en digital valuta som introducerades 2009. Från en användares perspektiv, så är Bitcoin inget annat än ett program som ger tillgång till en personlig Bitcoin plånbok och tillåter användare att skicka och ta emot bitcoins med dem.

Under ytan så består Bitcoin-nätverket av en delad publik loggbok kallad ”block kedjan”. Blockkedjan innehåller alla transaktioner av bitcoin som någonsin har blivit utförda och användarens dator kan verifiera validiteten för varje transaktion. Autenticiteten av varje transaktion är skyddad av digitala signaturer som tillhör de skickande adresserna, vilket gör att alla användare kan ha full kontroll över skickade bitcoins från deras egna Bitcoin adresser.

Bitcoin har ingen central utfärdare. Istället skapas bitcoins i förutbestämd takt i ett P2P-nätverk dit vem som helst kan ansluta sig. Mängden tillgängliga bitcoins ökar, till en början snabbt, men sedan allt långsammare för att avstanna när den totala summan bitcoins uppnår 21 miljoner.

Transaktioner kan ske direkt mellan användare utan att någon tredje part, t.ex. en bank är inblandad. I det här avseendet liknar Bitcoin kontanter eftersom transaktioner kan göras anonymt och direkt mellan privatpersoner. Trots likheterna med kontanter är det inte möjligt att förfalska bitcoins på samma sätt som du kan skapa en kopia av en sedel. Bitcoins kryptoteknik  använder sig av assymetrisk kryptering för att signera transaktioner. Utan tillgång till de privata nycklar som motsvarar dina tillgångar kan heller ingen annan lägga beslag på dina pengar.

Bitcoin lämpar sig utmärkt för snabba överföringar av pengar mellan personer eller företag över hela världen.

Läs mer på bitcoins eller bitcoins wiki och följ kursen på bitcoinwatch eller bitcoincharts.