.fi domänen släpps fri

(Last Updated On: )

Den 5 september 2016 blev det fritt för alla att registrera en .fi-adress – oavsett om man har ett finländskt bolag eller inte. Förändringen görs då FICORA, som är finlands domänregistrar och som ansvarar för toppdomänen .fi, går över till en ny affärsmodell.

Tidigare gjordes alla .fi registreringar genom FICORA, en del av det finländska kommunikationsverket men nu sköts registreringarna av externa registrarer, på samma sätt som sker i t.ex. Sverige. Det finländska kommunikationsverket kommer fortsätta att ansvara för fi-domännamnens tekniska funktion och utveckling.

Man kommer också att släppa ett större antal tidigare reserverade .fi-adresser fria bl.a. ett antal två bokstavdfomäner t.ex. pr.fi och se.fi

– Den 5 september 2016 kl. 10:00 öppnades den nya domännamnstjänsten för registrarer som har anmält sig.
– Den 7 september 2016 kl. 10:00 friges domännamnen som enligt lagen om domännamn tidigare hållits reserverade.