Kommentera bort kod

(Last Updated On: 25 mars, 2016)

Ofta vill man när man kodar en webbsida ha med information i webbkoden som inte ska synas på webbsidan.

Det kan vara en förklaring till vad en viss kodsnutt gör, uppdelningar i delar eller helt enkelt en bit kod som man inte vill radera, men som inte ska vara aktiv för tillfället.

Om det bara är en rad som ska kommenteras bort använder man två snedstreck i böran på raden i koden såhär      //

// Bortkommenterad rad

Det kan man använda om man t.ex. bara vill lägga till en kort kommentar.

Om det är ett längre stycke som ska kommenteras bort blir det opraktiskt att skriva kod på varje rad. Då kan man använda tecknen:

<!--
<b>BORTKOMMENTERAD KOD </b>
-->

Den bortkommenterade koden syns inte om man går in på webbsidan och väljer visa källa.