Märkning av reklam, affiliate och annonssamarbeten på internet

(Last Updated On: )

t

Den som bloggar, har en hemsida eller har ett publikt konto i sociala medier kanske vill börja marknadsföra olika produkter för att kunna få betalt för det. Förutom att tänka på att man kan behöva betala skatt för inkomsterna som man får så måste man också tänka på vad som står i marknadsföringslagen:9 § All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Reklamidentifiering
9 § All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar.

I ICC’s ( Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation) regler, som bland annat Reklamombudsmannen grundar sin ståndpunkt på står det:

Artikel 9. Identifiering
Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och
medium. Används media som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är. Se även artikel 10. Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara t.ex. en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Artikel 10. Identitet och sändarangivelse
Identiteten hos den som svarar för en marknadskommunikation ska tydligt framgå. Där så är lämpligt ska marknadskommunikationen innehålla kontaktinformation så att konsumenten lätt kan nå annonsören/marknadsföraren.
Ovanstående gäller dock inte när kommunikationen enbart är till för att rikta uppmärksamheten på kommande aktiviteter (s.k. ”teasers”).

Det betyder att om du skriver om en produkt eller länkar till en annan webbsida och om du fått ersättning, i pengar, produkter eller annat, uttalat i utbyte mot exponeringen så är det reklam och ska märkas ut. 

Läsaren/tittaren bör direkt kunna se att det är reklam eller ett sponsrat samarbete och man ska därför märka inlägget med t.ex. ”Reklamsamarbete med …” eller ”annons”. Om man har annonser för flera olika samarbetspartners kan man skriva ”Innehåller annonslänkar” eller ”Innehåller affiliatelänkar”.

Annonssamarbeten på YouTube

Annonssamarbetet ska nämnas både i filmklippet (i tal eller skrift) samt i anslutning till videon (i titel och/eller infotexten).

På Instagram

Sponsrade samarbeten på instagram ska märkas ut i inlägget så att följare direkt kan identifiera att inlägget är betalt.

Så märker du ut pressutskick och gåvor

Enligt marknadsföringslagen behöver du inte märka ut inlägg där pressutskick, goodiebags eller produktprover förekommer men för tydlighetens och trovärdighetens skull bör man ändå göra det. Tänk också på att produktprover räknas som en förmån och du ska skatta för värdet av det om värdet inte är försumbart.

Ska man skriva ut avsändaren av reklamen?

I marknadsföringslagen står det att det ska ”tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen”. Om det i text eller bild inte framgår vem som är avsändaren av reklamen ska du alltså skriva ut även det t.ex. istället för att bara skriva ”annons” skriva ”annonssamarbete med …
Du ska inte skriva ut företaget som förmedlat samarbetet eller något annat namn, utan varumärket som reklamen gäller.

Yttrandefrihet

Om du köpt något eller av någon annan anledning vill berätta om en produkt/tjänst/varumärke kan du naturligtvis göra det utan att du behöver märka ut det på något sätt.
Dina egna åsikter kring produkter utan ersättning går under yttrandefrihetslagen.
Men om du får betalt för ett samarbete ska det märkas ut även om det handlar om en produkt som du ändå tycker om.

Berätta om din policy

Det kan vara bra att på din hemsida eller din kanal ha en sida där du informerar dina besökare om hur du märker ut reklam och vad texten egentligen betyder och länka till den sidan i anslutning till din annonstext t.ex. så kan du förklara att du jobbar med affiliate och hur det fungerar.


Comments

One response to “Märkning av reklam, affiliate och annonssamarbeten på internet”

Leave your response
  1. […] Tänk också på att om du får betalt för ett samarbete eller för att länka till en viss sida så ska du märka ut detta som reklam eller annonssamarbete. […]