Mastodon – ett decentraliserat socialt nätverk

(Last Updated On: )

Mastodon beskriver sig självt som ett decentraliserat socialt nätverk med öppen källkod. Det är gemenskapsägt och helt fritt från reklam.

Till skillnad från många andra sociala medier så är flödet kronologiskt och icke-algoritmiskt. Nätverket består av ett antal självhanterade servrar som du kan välja att ansluta dig till beroende på dina intressen.

Ett inlägg eller en s.k. toot kan vara max 500 tecken lång. Man kan också dela eller som det kallas öka andras inlägg och gilla eller rättare sagt favoritera andras inlägg som du uppskattar.

Man kan även ställa in automatisk radering av inlägg, vilket innebär att inlägg som uppnått en viss ålder raderas av sig själva. Du kan välja bort sökmotorindexering och du kan välja att godkänna personer innan de kan följa dig.

Läs mer eller skapa ett konto på joinmastodon.org. Där kan man välja att gå med i en server utifrån region eller intresse och får då ett användarnamn utifrån vilken server man går med i t.ex. jag som har användarnamnet svensson och har gått med i mastodon.se, en av de svenska servrarna får användarnamnet @svensson@mastodon.se

De olika servrarna är sedan ihopkopplade med varandra så att man kan kommunicera med användare på andra servrar. Man kan också skapa en användare under en egen domän eller skapa en egen server som vänner eller andra kan gå med i.