Mikrodata och shema.org

(Last Updated On: )

schema.org är ett samarbete mellan Google, Microsoft och Yahoo! och är ett ett strukturerat schema för att märka upp t.ex. personer, platser eller verk med ett kodformat som stöds av de största sökmotorerna. schema-kodningen på sidan hjälper sökmotorer att tolka informationen på webbplatser och ger utförligare sökresultat.

Webbplatserna använder mikrodata i en bestämd struktur utifrån html5-mikrodataspecifikationen http://dev.w3.org/html5/md/

 

I mikrodata används enkla attribut i XHTML-taggar (ofta <span> eller <div>) för att ge objekten och deras egenskaper beskrivande namn.
För att t.ex. ange en persons kontaktuppgifter  i detta stycke:

Jag heter Jakob Svensson, jobbar som webbstrateg och kallas ibland för Jake. Läs mer om mig på min hemsida. Jag bor i Örebro, inte långt från Sveriges demografiska centrum.

kan html-koden se ut enligt följande:

 <div>
Jag heter Jakob Svensson, jobbar som <span itemprop="title">webbstrateg</span>   på <span itemprop="affiliation">inetwork</span>. </div> och kallas ibland för Jake.
Läs mer om mig på   <a href="http://jakob.svensson.in">min personliga hemsida</a> Jag bor i Örebro, inte långt från Sveriges demografiska centrum. 
</div>

Om man lägger till mikrodata kommer koden att se ut enligt följande:

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
Jag heter <span itemprop="name">Jakob Svensson</span>, jobbar som webbstrateg och kallas ibland för <span itemprop="nickname">Jake</span>.   
Läs mer om mig på   <a href="http://jakob.svensson.in" itemprop="url">min hemsida</a>.   Jag bor i Örebro, inte långt från Sveriges demografiska centrum.

Koden itemscope anger alltså att innehållet i <div> är ett objekt och  itemtype="http://data-vocabulary.org/Person anger att objektet är en person.

Varje egenskap i personobjektet identifieras med attributet itemprop.
itemprop="name" anger till exempel personens namn.

Läs mer om schema.org och hitta alla shema.org koder på http://schema.org
När du har skapat din kod kan du testa vilken information t.ex. google extraherar från sidan: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets