När en domän förfaller. Vad innebär Remdemption Period och vad betyder Pending Delete?

(Last Updated On: 7 februari, 2015)
Om en person som äger en domän inte förnyar den kommer den efter en viss tid att finnas tillgänglig för andra att registrera. för .com .net .biz och .org domänerna måste de först passera redemption period och en period av pending delete innan den blir fri att registreras.
Redemption Period eller (RGP) är 30 dagars ”nådatid” efter det att en domän löpt ut och Registret har tagit bort domänen.Pending Delete vad avser .com och .net domäner och är en 5 dagars period efter Redemption perioden under vilket tid Verisign håller på domänen och den kan inte registreras under perioden.Pending Delete vad avser .org domäner och är en 30 dagars period efter att Registriet PIR har tagit bort domänen en utgången .org domän.

 

Generellt

  • Efter att domänen löper ut finns i regel en så kallad ”nådatid” då domänen fortfarande kan förnyas av den föregående ägaren.
  • Efter ”nådatiden” tas domänen bort från Registriets databas, domänen kan inte registreras längre.
  • Efter att domänen tagits bort hålls den av Registriet under 30 dagar. Efter denna period släpps domänen till allmänheten för att registreras igen.

 

 Vilka toppdomäner gäller detta?

Detta med Redemption Period gäller de generiska toppdomänerna, typ .com, .biz osv. Det gäller inte landsdomäner som t.ex. .SE.