Ökad router-säkerhet med WPA3

(Last Updated On: )

Sedan år 2004 har routrar använt säkerhetsprotokollet WPA2. Men under slutet av 2017 knäckte forskare WPA2 krypteringen, vilket innebär att någon som befinner sig inom räckhåll av ett wifi-nätverk som skyddas av wpa2 skulle kunna tjuvlyssna på all internettrafik som går via routern och i vissa fall kan buggarna även användas för att skicka skadlig kod.
Forskarna kallade attacken ”KRACK”, eller ”key installation attack”, och presenterat studien på sajten Krack Attacks.
WPA2 har visat sig ha en del sårbarheter bl.a.

Under 2018 presenterade organisationen Wi-Fi Alliance en ersättare, WPA3. WPA3 har individualiserad datakryptering och åtgärder som gör det svårare för hackare att gissa rätt lösenord. Detta genom skydd mot så kallade brute force-angrepp, där tusentals kombinationer av användaruppgifter testas för att hitta fram till rätt login. WPA3 stänger helt enkelt av sin autentisering när fel inloggningsuppgifter använts för många gånger.

Vidare använder sig WPA3 av 192-bitarskryptering i stället för 128-bitarskryptering, något som ökar säkerheten ytterligare.