Sårbarhet i wordpress-tillägget Beautiful Cookie Consent Banner

(Last Updated On: )

Det finns en sårbarhet i äldre versioner WordPress-tillägget Beautiful Cookie Consent Banner. Tillägget har installerats över 40 000 gånger och attackerna mot det började i februari 2023.

Sårbarheten är åtgärdad från och med version 2.10.2 av tillägget.