SEO och ordbajsande

(Last Updated On: )

Länge har sökmotorer som google premierat långa texter. Det kan naturligtvis vara bra ibland, men när det är något som kan sägas med några få ord blir långa texter bara besvärliga och en onödig utfyllnad.

Antagligen har syftet med att premiera långa texter varit att det har varit svårt att skilja på ämnen där man har mest nytta av att få fram ett kort och koncist svar och ämnen där man får ut mer av en lång text.

Resultatet har blivit att många efterfrågat långa texter på t.ex. minst 300 eller 600 ord till ett blogginlägg. Även om det man vill säga med inlägget kunde varit mycket kortare.

Jag bad ChatGPT skriva en text om ordbajsande. Med tanke på ämnet så var den ändå relativt innehållsrik tycker jag:

Ordbajsande är ett uttryck som används för att beskriva en person som pratar eller skriver mycket utan att egentligen säga något. Det är ett uttryck som kan användas för att kritisera någon som använder stora ord och komplicerade fraser för att imponera på andra, men som i själva verket inte säger något av substans.

Ordbajsande är ett fenomen som kan förekomma i många olika sammanhang, från akademiska diskussioner till politiska debatter och affärsmöten. Det är ett problem eftersom det kan göra det svårt att förstå vad som verkligen sägs och vad som är viktigt.

Ordbajsande kan också vara ett tecken på en bristande förmåga att kommunicera på ett klart och tydligt sätt. När en person använder stora ord och komplicerade fraser för att imponera på andra, kan det signalera att de antingen inte är säkra på vad de pratar om eller att de försöker dölja brister i sitt eget kunnande.

En annan risk med ordbajsande är att det kan göra att människor tappar intresse för ämnet som diskuteras. När en person pratar eller skriver mycket utan att säga något av substans kan det göra att lyssnaren eller läsaren tappar fokus och börjar tänka på annat istället.

Det finns flera sätt att undvika att ordbajsa. Ett sätt är att tänka på sin publik och anpassa sitt språk därefter. Om man pratar med människor som inte har samma kunskapsnivå som en själv, är det viktigt att använda ett enkelt och lättförståeligt språk.

Ett annat sätt att undvika ordbajsande är att fokusera på att säga något av substans. Istället för att använda stora ord och komplicerade fraser, är det bättre att fokusera på att förmedla en tydlig och konkret poäng.

Det är också viktigt att vara medveten om sitt eget språkbruk och att vara öppen för feedback från andra. Om andra personer uppfattar att man ordbajsar kan det vara ett tecken på att man behöver arbeta på sin kommunikationsförmåga.

Sammanfattningsvis är ordbajsande ett fenomen som kan förekomma i många olika sammanhang och som kan vara ett tecken på en bristande förmåga att kommunicera på ett klart och tydligt sätt. För att undvika ordbajsande är det viktigt att tänka på sin publik, att fokusera på att säga något av substans och att vara öppen för feedback från andra.