Skapa något viralt

(Last Updated On: 6 januari, 2018)

Skapa något viralt

Ett inlägg kanske ses av 100 personer. Då måste innehållet vara så pass intressant att åtminstone ett par procent som ser det delar det vidare. Eftersom de i sin tur kanske har 100 visningar och några av deras följare måste i sin tur dela det vidare. Och ju längre bort från källan man kommer desto mindre sannolikhet att det delas eftersom närhet har stor betydelse. Vi delar hellre material från någon vi känner eller som åtminstone kommer från vårt eget land.

För att de ska dela vidare krävs att de iochmed det får något av sina behov tillfredsställda samt att lägre liggande behov är uppfyllda sedan tidigare. Vi kommer antagligen inte kunna locka till en handling som leder till en känsla av makt eller självförverkligande om hos en individ som inte ens har pengar att köpa mat för dagen.
Om vi har en rolig bild kommer antagligen några att kunna dela den för att de tänker att om de delar den så kommer de att uppfattas som roliga av några följare. Om vi har ett budskap kommer de som vill skylta med att de sympatiserar med det budskapet att kunna dela, eller av personer som kan dra nytta av att budskapet sprids.

Våra grundläggande behov är enligt Maslows behovstrappa:
Nivå 1. Fysiologiska behov
Basbehov så som mat, vatten och syre. Samt behov av att undvika smärta, sova, röra på sig, och ha sex.

Nivå 2. Säkerhet
Då de fysiologiska behoven är tillfredställda börjar individen fokusera på saker som säkerhet och trygghet. Människor har ett behov av en stabil vardag, rutiner och enklare regler för att inte känna ångest och rädsla.

Nivå 3. Gemenskap
Om individen känner sig trygg börjar hon söka efter gemenskap med andra människor, vänner, barn och kärlek. Vi vill alla känna att vi är en del av något större än oss själva.

Nivå 4. Självkänsla
Om vi känner att vi har en gemenskap med andra vaknar nästa behov inom oss, behovet av uppskattning. Enklare behov av uppskattning kan handla om makt, kändisskap eller respekt från andra medan mer komplicerade behov är självförtroende, kompetens och självrespekt.

Nivå 5. Självförverkligande
Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Här handlar det inte om ett behov som helt kan uppfyllas utan ett behov som ständigt förändras. Behovet av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer.