Verktyg för big data, analys av stämningsläget i sociala medier

(Last Updated On: 30 juni, 2016)

Med analys av big data, stämningsläget i sociala medier kan man ofta förutspå resultatet i olika omröstningar, t.ex. melodifestivalen /eurovision song contest. Och Cognovio Labs forskningsteam uppger att man med sitt  maskininlärningsverktyg Twitris som analyserar dialogen över Twitter och gör en analys av känsloläget kunde förtusäga resultatet av brexit-omröstningen dagen innan valdagen. Programmet extraherar den samlade betydelsen från inläggen men klarar också av att förstå innebörden av slanguttryck.

 Andra liknande verktyg är Brandwatch, Semantria och Spreadfast.

Det som är speciellt med twitris från Cognovio Labs är att det har en förmåga att stödja analys, fånga upp djupa insikter och värdefull information. Detta beror på dess förmåga att använda förkunskaper, om till exempel känslor, vilket många av de andra verktygen inte har.Idag använder sig Cognovi Labs enbart av Twitter men siktar på att kunna analysera data även från andra sociala nätverk i framtiden.

Cognovio labs är en startup som fått vingar genom riskkapital från Ikove Venture Partners grupp för att kommersialisera ny teknik.